Kauza Evektor Aerotechnik a.s. – reakce žalobce

29. července 2015 přišla na náš redakční e-mail následující zpráva:

Vážený pane Orosi,

k Vašemu komentáři na https://www.airzone.tv/news/evektor-aerotechnik-ma-zablokovane-ucty-pribeh-americko-ceske-nenazranosti/
si Vás dovoluji upozornit na stanovisko poškozeného pilota na http://www.hblaw.eu/cz/aktuality/62-tiskove-prohlaseni-exekuce-insolvence-evektor-aerotechnik-a-s.html

V případě dotazů jsem k dispozici.

S pozdravem,

Jiří Buchvaldek
advokát, právní zástupce Johna Pedersena

V odpovědi jsem panu magistru Buchvaldekovi přislíbil prostor pro zveřejnění reakce žalující strany (tímto článkem tento příslib plním) a zároveň jsem ho požádal o rozhovor na kameru. Pokud na tuto žádost bude právní zástupce Johna Pedersena reagovat pozitivně, rádi celý rozhovor zde na AIRZONE.TV zveřejníme. Stejně tak požádáme o rozhovory i další zainteresované strany.

Miroslav Oros, šéfredaktor AIRZONE.TV

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že bývá ve zvyku texty prohlášení zveřejněných na internetu průběžně dle nových skutečností upravovat, dále publikujeme kompletní text prohlášení právního zástupce Johna Pedersena Mgr. Jiřího Buchvaldeka ve znění ze 30. 7. 2015 10:15 SELČ:

Začátek ——-

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ: Exekuce/Insolvence EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Dne 23.7.2015 v 5:00 byl na internetové serveru iDNES.cz publikován článek „Výrobce letadel Evektor má zablokované účty. Kvůli zlomené noze pilota“ autorů Jiřího Sůry a Zuzany Kubátové (dále jen „autoři“). Vzhledem k tomu, že článek obsahuje informace, které vytržené z kontextu mohou poškodit našeho klienta, Johna Pedersena, je na místě, abychom se v jeho zastoupení a na jeho pokyn k celé kauze vyjádřili.Letecká nehodaLetecká nehoda, která se stala 17.3.2009 a při níž byl John Pedersen (dále též jen „náš klient“), zraněn, byla způsobena především v důsledku chybné konstrukce pilotního prostoru letadla Sportstar Plus, reg. č. N906LA, kdy prostor nohou pilota-žáka a pilota-instruktora nebyl nijak konstrukčně oddělen. Při nácviku přiblížení na přistání a přerušení přistávacího manévru, došlo v kritický moment a v důsledku povětrnostních vlivů ke sklouznutí nohy z pravého pedálu pilota-studenta a sešlápnutí levého pedálu pilota-instruktora (ovládání směrovky) a k pohybu letadla v opačném směru. Ostatně i sám výrobce, EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s., tento konstrukční nedostatek uznal, když dne 12.11.2009 vydal Informační Bulletin č. EV97-014 b, Sporstar – 013b, ve kterém nabídl všem vlastníkům modelů Evektor Sportstar a EV-97 Eurostar, dodatečnou montáž přepážky mezi pedály pilota-žáka a pilota-instruktora, která by měla opakování obdobné nehody zabránit (ke stažení zde).Nutno dodat, že stanovisko českého Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Úřad“), vyhotovené k žádosti EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. dne 5.5.2015 pod č.j. 458/2015-UZPLN, nemá v daném případě žádnou právní relevanci, není řádně odůvodněno ani z něj neplyne, z jakých podkladů Úřad vycházel. Navíc není absolutně v kompetenci Úřadu hodnotit závěry soudu ani se vyjadřovat k odpovědnosti za škodu způsobenou na území cizího státu. Tímto stanoviskem dle našeho názoru Úřad hrubě překročil své kompetence.

Řízení před americkým soudem

Není pravdou, že by EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s., nebyl k floridskému soudu řádně předvolán. Předvolání bylo společnosti EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. řádně doručeno prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky a Okresního soudu v Uherském Hradišti dne 18.10.2011. EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. celou záležitost konzultoval s advokátní kanceláří Becker a Poliakoff, mající na Floridě partnerskou kancelář a zaslal soudu své vyjádření, nicméně k soudu se i přes řádné předvolání nedostavil. Floridský soud následně uznal argumentaci našeho klienta podloženou důkazy a rozhodl o povinnosti EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. k náhradě škody. EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. měl možnost se řízení účastnit, ale této možnosti se de facto vzdal, když se nedostavil ani k prvnímu jednání ve věci.

Český a americký právní a justiční systém jsou velmi odlišné. Odůvodnění rozsudku na 10 stránek, které v České republice považujeme za normální, není v americkém systému běžné. Stejně tak se podivují američtí právníci nad českými protokoly z jednání soudu, které jsou většinou sepisovány/diktovány soudci, když naproti tomu v americkém systému se pořizují doslovné stenozáznamy z každého jednání. To však nic nemění na faktu, že dle amerického práva, resp. práva Státu Florida, byl vydán platný, pravomocný a vykonatelný rozsudek, který byl doručen EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Ostatně, EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. není žádným nováčkem neznalým amerického systému a soudnictví. Od roku 2007 byloNational Transportation Safety Board (NTSB) zaznamenáno a vyšetřováno 33 leteckých nehod s jeho letouny, o kterých byl EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. taktéž informován a k mnoha se jistě vyjadřoval.

V roce 2012 byl, taktéž floridským soudem, vydán rozsudek ve věci MURPHY vs. EVEKTOR AIRCRAFT (údajně o CZK 97.712.303 Kč), o kterém se EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. ostatně zmiňuje i ve svém insolvenčním návrhu. Nelze též opomenout ani soudní spor s americkou společnosti Sport Aircraft International LLC, vedený v Texasu, USA, který však nebyl soudem rozhodnut a skončil uzavřením dohody o narovnání. Dle této dohody o narovnání má EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. společnosti Sport Aircraft International LLC uhradit celkem 48.895.762,88 Kč do 31.12.2023 (viz přílohy insolvenčního návrhu). Tato pohledávka je zajištěná zástavním právem na nemovitostech EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Exekuce

Exekuční návrh byl v souladu se zákonem předložen soudnímu exekutorovi Mgr. Petru Mickovi z Exekutorského úřadu v Rokycanech (dále též jen „soudní exekutor“), dne 15.4.2014 spolu s řádně přeloženým rozsudkem floridského soudu a potvrzením o vykonatelnosti tohoto rozsudku. Soudní exekutor následně předložil exekuční návrh dle exekučního řádu Okresnímu soudu v Uherském Hradišti (dále též jen „exekuční soud“).

Exekuční soud se vykonatelností rozsudku v České republice detailně zabýval, několikrát vyzval našeho klienta – oprávněného – k doplnění exekučního návrhu, o čemž svědčí i to, že k pověření exekutora výkonem exekuce došlo až lednu 2015, tedy až o 9 měsíců později po podání exekučního návrhu, což je v exekučních věcech značně nadstandardně dlouhá doba. Během této doby oprávněný, John Pedersen, předložil Okresnímu soudu v Uherském Hradišti nespočet podkladů a důkazů podporujících jeho přesvědčení o vykonatelnosti amerického rozsudku a přípustnosti exekuce.

V této souvislosti je nutné upozornit na fakt, že ačkoliv zde sice není žádná mezinárodní dohoda mezi USA a Českou republikou, české (jakož i jiné evropské) rozsudky v civilních věcech jsou v USA a na Floridě běžně uznávány a vykonávány. To svědčí o tom, že vzájemnost, která je základní podmínkou vykonatelnosti zahraničních rozsudků v České republice, je zaručena. K tomu viz např. velice známá kauza Harvardský Průmyslový Holding, AS.-V Likvidaci versus Kožený, projednávaná u Nejvyššího soudu, Odvolací divize, v New Yorku, na základě kterého byl uznán český trestní rozsudek a především náhrada škody přiznaná v adhezním řízení.

K postupu soudního exekutora, Mgr. Petra Micky, se mj. již vyjadřoval ke stížnosti povinného EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. Okresní soud v Rokycanech, který neshledal žádných pochybení v jeho postupu.

Povinný, EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s., požádal o odklad exekuce a zároveň navrhl zastavení exekuce. Návrhu na odklad exekuce Okresní soud v Uherském Hradišti vyhověl. Oprávněný, John Pedersen, s odkladem exekuce nesouhlasí a proti usnesení o odkladu exekuce se odvolal ke Krajskému soudu v Brně. O odvolání Johna Pedersena ani návrhu EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. na zastavení exekuce dosud nebylo rozhodnuto.

Insolvence

K insolvenčnímu návrhu jsme se vyjadřovali, když všechna naše vyjádření jsou volně ke stažení na http://isir.justice.cz

Nicméně je nutné se pozastavit nad postupem společnosti EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. před podáním insolvenčního návrhu, který je značně nestandardní.

Dne 22.6.2015, tedy za účinnosti tzv. generálního inhibitoria dle ust. § 44a exekučního řádu, kdy dlužník ze zákona nesmí nakládat svým majetkem, společnost EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. zastavila svůj obchodní závod ve prospěch svého akcionáře Evektor spol. s r.o. (za neznámých podmínek a okolností) pro tvrzenou pohledávku ve výši 63.123.916 Kč. Téhož dne též došlo k přemístění sídla společnosti do vilky v obci Bradlec v okrese Mladá Boleslav, tedy více než 450 km (vzdušnou čarou) od Kunovic, kde probíhá výroba a odkud je společnost řízena.

Výše popsané jednání může vzbuzovat dojem, že přesun sídla společnosti je pouze účelový, aby mohl být insolvenční návrh podán u Krajského soudu v Praze, namísto Krajského soudu v Brně. Argumentace EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. k přemístění sídla v jejím vyjádření ze dne 20.7.2015 je pak spíše úsměvná a zjevně účelová.

Shrnutí

Jako právní zástupci Johna Pedersena musíme konstatovat, že společnost EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. se do současných problémů dostala jednoznačně vlastní vinou.

Společnost EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. byla řádně předvolána k americkému soudu, k žalobě se písemně vyjádřila, ale i přes znalost amerického soudního systému se nedostavila k prvnímu jednání ve věci, čímž se sama zbavila možnosti efektivní obrany proti žalobě našeho klienta na náhradu škody. Vigilantibus iura scripta sunt.

Mgr. Jiří Buchvaldek, advokát
právní zástupce Johna Pedersena

Poznámka: Text prohlášení byl 25.7.2015 aktualizován v návaznosti na aktualizaci článku na iDNES.cz. 

——- Konec

Zveřejnit odpověď