Česko je díky spolupráci GE a ČVUT o něco blíž ke špičce leteckého průmyslu

Praha 13. února 2018 – Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0. Díky spojení speciálního softwaru GE a technického know-how ČVUT budou moci studenti v reálném čase zpracovávat terabyty dat z provozu a testování turbovrtulového motoru a porovnávat je s teoretickým modelem.

LR_GE_CVUT_IMG_0769

Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní získat znalosti a digitální modely – dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby letadlových motorů. ČVUT, které tímto získává příležitost, aby při výzkumu výrobních technologií budoucnosti zdokonalilo vzdělávání svých studentů, je vůbec první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala.

„Je to skvělý projekt, který propojuje vysoké školství s průmyslem. Spolupráce přinese rozvoj letectví a kosmických technologií a dojde i k propojení s postupy Průmyslu 4.0. Jsem rád, že je hned od vzniku partnerství smluvně zajištěna udržitelnost projektu ze strany firmy GE Aviation. Financování je zásadní věc,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Podívejte se na záznam tiskové konference ke spolupráci ČVUT a GE Aviation:

V rámci dohody o spolupráci GE Aviation pomůže ČVUT s budováním a provozem nové infrastruktury pozemních a leteckých zkušeben. ČVUT tím posílí svoji experimentální kapacitu a lepší schopnost vyhodnocovat shromážděné poznatky s využitím Predixu, unikátního softwaru GE. Univerzita bude kooperovat s pražským Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLU) a českým leteckým podnikem Orbis Avia v Hradci Králové.

„Jsem velmi rád, že to bude právě ČVUT, která se bude moci jako první vysoká škola na kontinentu zapojit do Predixu a stát se tak hybnou silou, pokud jde o naši společnou snahu o posunutí Evropy na novou úroveň produktivity,” zdůrazňuje Peter Stračár, prezident GE Europe.

LR_GE_CVUT_TK_IMG_8023

„Spolupráce ČVUT a GE Aviation se odrazí nejenom ve výsledcích výzkumu, ale s jistotou nabídne našim studentům i šanci, aby se aktivně zapojili do velmi zajímavých aktivit, které povýší jejich dosavadní studijní zážitky na zcela nový stupeň,“ předpokládá rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Důležitost této dohody potvrzují i slova amerického ambasadora v České republice, Stephena Kinga: “Každý den vidíme výsledky našeho pevného ekonomického partnerství v pokračujícím odhodlání amerických firem investovat do české ekonomiky, univerzit a lidí. GE Aviation je příkladem toho nejlepšího, co Amerika nabízí. GE prostřednictvím výzkumu a výroby s vysokou přidanou hodnotou investuje do slibné budoucnosti Čechů i Američanů.”

Podívejte se na časosběrné video o instalaci dynamické zkušebny ČVUT:

Odborníkům a studentům bakalářského, inženýrského a doktorského programu umožní GE přístup do své softwarové platformy Predix. Jde o celosvětově ojedinělou průmyslovou bázi na rozhraní cloudového úložiště. GE Aviation univerzitě poskytne školení a předá potřebné znalosti související s konstrukcí turbovrtulových motorů a jejich digitálním modelováním. Studenti budou shromažďovat a analyzovat tzv. big data na základě výstupů z provozu a testování motorů. Získané poznatky poslouží k včasné identifikaci potenciálních servisních zásahů ještě předtím, než nastanou. To umožní nastavení správného způsobu údržby a optimalizaci celkových nákladů na chod motorů. Na základě analýzy dat vyvinou z modelu digitální systém pro sledování provozu motorů. Kromě zajímavé práce pro své vývojáře získá ČVUT zároveň šanci, aby vedlo studenty k zájmu o letecký trh na špičkové technologické úrovni. Ze synergií GE a ČVUT může profitovat celý český letecký průmysl a celková konkurenceschopnost domácí ekonomiky.

LR_GE_CVUT_DJI_0002

O velmi důležitém historickém okamžiku hovoří rovněž děkan strojní fakulty ČVUT Michael Valášek. „Máme možnost provázat prvotřídní průmyslovou expertizu s naší univerzitní bází a vytvořit skutečně konkurenceschopné kapacity a dovednosti. Povede to k dalšímu rozvoji leteckého průmyslu v České republice. A už dnes pozoruji více než dvojnásobný nárůst zájmu studentů o výuku konstrukce leteckých motorů,“ dodává.

„Je to poprvé, co bude mít GE Aviation spolupráci s univerzitou na takové úrovni. Věřím, že jde o exkluzivní příležitost pro celou leteckou branži v České republice. Vytváříme zde ojedinělou infrastrukturu pro společný vývoj a výzkum,“ říká k dohodě s ČVUT programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák.

LR_GE_CVUT_TK_IMG_8030

ČVUT, které otevírá nový studijní program zaměřený na letectví a vesmír, chce vzdělat ročně zhruba 50 absolventů. Jeho součástí budou high-tech letecké poznatky, jež vzejdou ze spolupráce s GE Aviation.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT a GE
Foto a video: Cumulus media / airZone.TV

Zveřejnit odpověď