Jak je to s tou sledovaností?

Často musím v poslední době odpovídat na otázky týkající se sledovanosti – alfě a omeze internetového „byznysu“.

Za prvé je nutné říct, že airZone.TV jsem nezakládal s vidinou astronomických zisků. Hustota fanoušků letectví je sice v České republice oproti zbytku světa nadstandardní, reálné množství potencionálních diváků a čtenářů je ale v řádech několika desítek tisíc. Tedy v případě, že chcete být seriózním médiem a nikoliv pouze jednou z „výstřižkových služeb“ hrajících na kvantitu přebírajících zprávy z agentur, nebo portálů vybírajících si z „atraktivních“ zpráv o neštěstích druhých. Ambicí airZone.TV je přinášet původní zprávy a pořady, často o tématech, která by jinak zůstala opomenuta. Také chceme nahlížet více do hloubky – věci často ve skutečnosti nejsou tak, jak je psáno v oficiálních tiskových zprávách a článcích komerčních tiskových agentur. Spíš než citovat druhé, chceme být citováni. A to se nám daří.

Z předchozího odstavce je jasné, že v počtu kliknutí na stránky nebudeme nikdy konkurovat Novinkám, iDnesu nebo Streamu. Na druhou stranu už nás všichni zmínění i další média včetně České televize, Českého rozhlasu, Hospodářských novin a dalších citovali. Čím dál tím častěji jsme oslovováni, abychom pro přední česká média zpracovali nějaké letecké téma, jsme žádáni o konzultace jejich vlastních leteckých příspěvků, nebo o jejich obrazové vybavení. Pokud to má smysl, rádi vyhovíme.

Nemáme zapotřebí „mlžit“ o počtu unikátních návštěvníků a počtu zobrazení stránek. Ani se tato čísla nesnažíme uměle zvyšovat nucením návštěvníka listovat fotogaleriemi (co fotka, to kliknutí navíc), nebo rozčleňováním příspěvků na několik dílčích stránek. A co je hlavní – nelžeme o počtu přístupů a shlédnutí.

V konfrontaci s předchozím odstavcem je potřeba vysvětlit nesoulad skutečného počtů shlédnutí našich videí s počty uvedenými u těchto videí na Youtube. YouTube využíváme pouze jako nejlevnější a nejspolehlivější prostředek pro streamování našich videí. POČET SHLÉDNUTÍ VIDEA NA YOUTUBE UKAZUJE POUZE POČET SHLÉDNUTÍ V RÁMCI YOUTUBE! I ve statistikách Youtube je u těchto videí uvedeno, že 97% diváků si je zobrazilo díky doporučení Youtube. SKUTEČNÉ POČTY JSOU minimálně DESETINÁSOBNÉ.

Velice nás těší stále se zvyšující zájem o inzerci na našem portále. Přesto jsme opatrní, nespěcháme a portál i příspěvky pomaličku upravujeme tak, aby byl spokojen divák, inzerent i my. Naše televize byla doposud financována z valné části z jiných komerčních aktivit, v blízké budoucnosti by se ale měla uživit sama.

Abychom do budoucna zamezili spekulacím našich partnerů, diváků a konkurentů o důvěryhodnosti čísel o naší sledovanosti, požádali jsme o zařazení airZone.TV do certifikovaného systému měření návštěvnosti NetMonitoring. Podle „našich“ čísel jste si za leden 2016 naše příspěvky zobrazili více než 150 000 krát a za prvních 18 dní měsíce února už více než 120 000 krát. A to už za obhajobu stojí…

Miroslav Oros, airZone.TV

Zveřejnit odpověď