Motory H80 od GE Aviation létají na dieslové palivo S10 (text, foto, video)

510G-spraying-3_4-view_-ground-to-air-#1219 (6) (1)

V rámci leteckého kongresu SINDAG 2015 v Brazílii probíhají první předváděcí lety letounů Thrush 510G poháněnými motory H80 od GE Aviation, které nové používají dieslové palivo S10. Jde o jeden z kroků k certifikaci dieslového paliva S10 pro používání tohoto paliva.

Dieslové palivo by provozovatelům letounů přineslo při provozní době motoru H80, která je mezi generálními opravami 3600 letových hodin, úsporu na palivu více než 225 000 USD! Navíc je toto palivo a jeho obdoby běžně dostupné na čerpacích stanicích. Právě v Brazílii má certifikace paliva S10 velkou podporu ze strany provozovatelů zemědělských letounů, protože by znamenala značnou úsporu při provozu, např. letounů Thrush 510G.

V širších souvislostech je tento krok zajímavý i s ohledem na fakt, že motor GE H80 byl vybrán pro pohon dalších letounů, včetně letounu L-410 z kunovické továrny Aircraft Industries.

Krátké video z testů Thrush 510G:

Zveřejnit odpověď