TISKOVÁ ZPRÁVA: Únavová zkouška potvrzuje výrazně delší životnost L-39NG

5. března, 2021 – Ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze (VZLÚ) byla úspěšně dokončena další fáze únavové zkoušky nového českého proudového letounu L-39NG z Aera Vodochody. Prototyp s výrobním sériovým číslem 7003 na pozemní zkoušce dokončil třetí únavový život a potvrdil tím, že životnost nové generace bude výrazně vyšší než u jeho předchůdce L-39 Albatros. Nový letoun L-39NG získal mezinárodní typovou certifikaci v září loňského roku.

AERO L 39 NG

Aero L-39 NG (foto Jan Kouba)

Letoun L-39NG má mít podle konstrukčních předpokladů až trojnásobnou životnost oproti původnímu Albatrosu, v závislosti na způsobu užívání letounu je životnost L-39NG až 15 000 letových hodin. „Kompletní únavová zkouška L-39NG je naplánovaná na celkem pět životních cyklů. Jeden únavový život na pozemní zkoušce odpovídá 5000 hodinám letounu ve vzduchu. Nyní jsme úspěšně dokončili třetí životní cyklus, což potvrzuje, že našeho cíle výrazně prodloužit životnost nové generace letounu dosáhneme, a je to také skvělá zpráva pro budoucí uživatele letounu,“ sdělil Vojtěch Labuda, manažer projektu L-39NG z Aera Vodochody.

VZLU 01

„Konstrukce draku letounu L-39NG vykazuje mimořádnou odolnost proti cyklickému zatěžování, i přes poměrně tvrdé zaváděné únavové spektrum. Provedenou detailní inspekcí bylo potvrzeno, že na konstrukci draku letounu se i po ukončení 15 000 simulovaných letových hodin na únavové zkoušce projevily pouze minoritní a očekávané poruchy. V žádném místě primární konstrukce draku nebylo indikováno žádné podezření na vznikající poruchu. Integrální nádrž v křídle letounu je stále naplněna náhradou paliva a po celou dosavadní dobu zkoušky nedošlo k průsaku konstrukcí křídla,“ dodává David Novotný z VZLÚ.

VZLU 03

Dne 18. září 2020 získal letoun L-39NG typový certifikát a splnil tak veškeré bezpečnostní požadavky pro mezinárodní letový provoz. Únavová zkouška ve VZLÚ začala 25. května 2020 a je naplánovaná na dva roky. Pro získání typového certifikátu se Aero zavázalo dokončit na pozemní únavové zkoušce dva životní cykly (tj. namáhání odpovídající 10 000 letovým hodinám), což se ve spolupráci s VZLÚ podařilo splnit v požadovaném termínu a s potřebným průkazem parametrů a výsledků zkoušky. Nyní ve VZLÚ začíná prokazování čtvrtého únavového života L-39NG a celé dokončení únavové zkoušky je naplánované na první čtvrtletí 2022.

Projekt únavové zkoušky nového proudového letounu L-39NG je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu TREND.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a. s., do redakčního mailu dorazila 25. 3. 2021 v 11:41

Zveřejnit odpověď