Tomáš Lednik (paragliding) – nejlepší letec roku 2013

Paraglidista Tomáš Lednik se stal nejlepším leteckým sportovcem roku 2013. Nejen za své skvělé výsledky v paraglidingové přesnosti přistání – obsadil 2. místo na Světových sportovních hrách v Kolumbii (obdoba Olympijských her pro neolympijské sporty) a 3. místo na mistrovství světa v Srbsku, ale také za svůj neskutečný letecký entusiasmus. Posuďte sami v Tomášově videomedailonku.

Zveřejnit odpověď