Na Letišti Václava Havla hoří – probíhá taktické cvičení

Od 14:00 hod. probíhá v areálu Letiště Václava Havla Praha taktické cvičení na požár s evakuací budovy, kterého se účastní Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a. s., a další bezpečnostní složky fungující na letišti. Cílem  je prověřit postupy těchto složek a detekování možných překážek při zásahu a evakuaci budovy. Cvičení nijak neovlivní provoz na Letišti Václava Havla Praha.

aeroholding

Zajištění bezpečnosti cestujících i zaměstnanců je jednou z priorit, na které se vedení letiště zaměřuje. Proto probíhají pravidelná cvičení, která pomáhají prověřit stanovené postupy a předpisy. Nácvik likvidace požáru a evakuace budovy pomůže prověřit funkčnost požárních evakuačních plánů a procesů, které se týkají problematiky požární ochrany v daném objektu na Letišti Václava Havla Praha. Zároveň cvičení přispěje k lepší připravenosti zaměstnanců Letiště Praha pro případ skutečného požáru.

Nácvik evakuace osob a hašení požáru probíhá v prostorách budovy APC, sídla Českého Aeroholdingu a účastní se ho okolo 250 – 400 zaměstnanců a externích partnerů, kteří se v budově obvykle zdržují.

Simulovaný požár je způsoben v 6. patře budovy. Z důvodu výskytu kouře, který se rozšíří na chodbě, a přítomnosti zraněné osoby, se někteří figuranti nebudou moci evakuovat sami a pro jejich záchranu hasiči použijí výškovou techniku pro evakuaci osob. Ostatní zaměstnanci letiště budou evakuováni dle evakuačního plánu pracoviště. Role zraněných či omámených figurantů, kteří budou evakuováni za pomocí techniky, se ujali sami zaměstnanci Letiště Praha.

Během cvičení, které bude trvat 1 až 1,5 hodiny, bude omezen provoz na silnici v ulici Jana Kašpara. Provoz bude řízen Policií ČR ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy.

Zdroj: Český Aeroholding (tisková zpráva)

Zveřejnit odpověď