Osobnosti českého letectví ocenili i poslanci Parlamentu ČR

Po pátečním Slavnostním ocenění nejlepších leteckých sportovců, o kterém jsme informovali v tomto článku, ocenili v pondělí 13. března osobnosti českého letectví za rok 2016 i členové parlamentního Podvýboru pro vědu, výzkum, inovace, letectví a kosmonautiku. Ocenění získali letečtí konstruktéři, sportovní, civilní i armádní piloti a další.

osobnosti_Sonka

Ing. Martin Šonka

Osobnosti oceněné za rok 2016:

 • Ing. Václav Brandejs a Ing. Ivan Brandejs (za úspěšnou činnost konstruktéra letadel)
 • Ing. Jaroslav Dostál (za úspěšnou činnost konstruktéra letadel)
 • doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (za dlouhodobou činnost při přípravě vysokoškolských leteckých odborníků)
 • Ing. Jan Kadeřábek (za zavedení a rozvoj oboru vzdělání „Provoz a ekonomika letecké dopravy“ ve Střední průmyslové škole dopravní v Praze)
 • JUDr. Václav Kobera (za úspěšné aktivity při začleňování čs. kosmického výzkumu, průmyslu a vzdělávání do evropských struktur)
 • Ing. Jiří Kaňák (za dlouholetou práci dopravního pilota a za zastupování ČR v odborných mezinárodních organizacích)
 • Ing. Josef Pavlík, plk. v.v. (u příležitosti jeho devadesátin a sedmdesáti let činnosti v letectví, za celoživotní službu výkonného letce v AČR, instruktora létání, graduovaného leteckého psychologa a za pedagogickou a publicistickou činnost)
 • Ing. Ladislav Regent (za dlouhodobé vynikající pracovní výsledky v ŘLP ČR, s.p. a za obětavou záchranu života kolegyně na pracovišti)
 • Ing. Emil Přádný (za vynikající práci zkušebního pilota a za zásluhy o rozvoj konstrukce letadel)
 • Marcel Sezemský (za dlouholetou činnost při restaurování a záchraně historických letadel čs. výroby a za propagaci čs.letectví)
 • Ing. Jaromír Štolc (za dlouholetou a obětavou práci při vedení Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR)
 • PhDr. Jaroslav Sýkora, plk.v.v. (za dlouholetou práci v čs. kosmickém výzkumu a za jeho propagaci)
 • Ing. Martin Šonka (za účinnou propagaci čs. letectví v zahraničí a za vynikající výsledky v letecké akrobacii a v seriálu mistrovství světa Red Bull Air Race)
 • Ing. Robert Theiner, Ph.D. (za příkladné propojení vysokoškolské výuky a vývoje originálního letounu UL-39 Albi)
 • Ing. Václav Vašek, plk.v.v. (za mimořádné a vynikající pilotní umění a za vysokou profesionalitu a pevné životní postoje při obhajování zájmů vojenského i civilního letectví)

osobnosti_Theiner

Ing. Robert Theiner, Ph.D.

Všem laureátům blahopřejeme a těšíme se, že se už brzy přesuneme ze sálů společenských akcí zpět na letiště a startoviště!

Miroslav Oros, airZone.TV
Foto: Jan Fridrich, LAA ČR

Zveřejnit odpověď